ที่อยู่อาศัย Capac Expo

จัดโดยหอการค้าการก่อสร้างปานามา ประสบความสำเร็จมาแล้ว 31 ครั้ง นิทรรศการก่อนปี 1993 มุ่งเน้นไปที่วัสดุป้อนเข้าหลักของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และผู้เข้าร่วมคือผู้สร้าง sup der หรือ ada เป็นหลัก เพื่อความทันสมัยและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง นิทรรศการได้สร้างแนวคิดใหม่"ทุกอย่างสำหรับบ้านรวมถึงตัวบ้านด้วย"ในปี พ.ศ. 2536 โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาดการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และนิทรรศการนี้ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า "Capac Expo Habitat"

巴拿马展会2.jpg

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)